کمترین: 
1221000
بیشترین: 
1221000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه در امروز 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1221000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 12:36","price":1221000}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398