کمترین: 
1043
بیشترین: 
1043
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات در امروز 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1043 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 12:00","price":1043}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398