کمترین: 
635500
بیشترین: 
636000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه در امروز 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 635500 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 11:36","price":636000},{"date":"1396/05/19 13:36","price":635500}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398