کمترین: 
3991
بیشترین: 
4003
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس در امروز 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4003 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 11:30","price":3991},{"date":"1396/05/19 11:40","price":3993},{"date":"1396/05/19 11:50","price":3995},{"date":"1396/05/19 12:10","price":3997},{"date":"1396/05/19 12:30","price":3998},{"date":"1396/05/19 12:50","price":4003}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399