قیمت لیر ترکیه در تاریخ 19 مرداد 1396

کمترین: 
1108
بیشترین: 
1109
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه در تاریخ 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1108 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 11:30","price":1109},{"date":"1396/05/19 11:50","price":1108}
بروزرسانی در تاریخ 27 دی 1397