قیمت ریال عمان در تاریخ 19 مرداد 1396

کمترین: 
9930
بیشترین: 
9930
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان در تاریخ 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 9930 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 11:00","price":9930}
بروزرسانی در تاریخ 27 دی 1397