کمترین: 
4559
بیشترین: 
4569
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو در امروز 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4559 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 10:40","price":4569},{"date":"1396/05/19 11:30","price":4568},{"date":"1396/05/19 12:00","price":4566},{"date":"1396/05/19 12:10","price":4565},{"date":"1396/05/19 12:20","price":4564},{"date":"1396/05/19 12:50","price":4563},{"date":"1396/05/19 13:00","price":4562},{"date":"1396/05/19 14:00","price":4560},{"date":"1396/05/19 14:20","price":4559}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398