کمترین: 
50.49
بیشترین: 
50.49
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک در امروز 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 50.49 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 10:32","price":50.49}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398