کمترین: 
465
بیشترین: 
465
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد در امروز 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 465 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 10:10","price":465}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398