کمترین: 
4959
بیشترین: 
4963
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند در امروز 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4963 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 10:10","price":4962},{"date":"1396/05/19 11:30","price":4960},{"date":"1396/05/19 11:40","price":4959},{"date":"1396/05/19 12:00","price":4960},{"date":"1396/05/19 12:20","price":4961},{"date":"1396/05/19 13:00","price":4963}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399