قیمت درام ارمنستان در تاریخ 19 مرداد 1396

کمترین: 
685.8
بیشترین: 
685.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان در تاریخ 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 685.8 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 09:10","price":685.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 دی 1397