کمترین: 
1931.9
بیشترین: 
1931.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان در امروز 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1931.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 09:10","price":1931.9}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398