کمترین: 
54.7
بیشترین: 
54.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه در امروز 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 54.7 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 09:10","price":54.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398