کمترین: 
9874.1
بیشترین: 
9874.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند در امروز 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 9874.1 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 09:10","price":9874.1}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398