کمترین: 
764.7
بیشترین: 
764.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی در امروز 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 764.7 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 09:10","price":764.7}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398