کمترین: 
3116.4
بیشترین: 
3116.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان در امروز 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3116.4 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 09:10","price":3116.4}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398