کمترین: 
281.7
بیشترین: 
281.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق در امروز 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 281.7 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 09:10","price":281.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398