کمترین: 
8528.8
بیشترین: 
8528.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان در امروز 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 8528.8 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 09:10","price":8528.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398