کمترین: 
899.6
بیشترین: 
899.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر در امروز 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 899.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 09:10","price":899.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398