قیمت ریال عربستان در تاریخ 19 مرداد 1396

کمترین: 
875.6
بیشترین: 
875.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان در تاریخ 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 875.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 09:10","price":875.6}
بروزرسانی در تاریخ 27 تیر 1397