کمترین: 
10864.2
بیشترین: 
10864.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت در امروز 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 10864.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 09:10","price":10864.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398