کمترین: 
412.6
بیشترین: 
412.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ در امروز 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 412.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 09:10","price":412.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398