کمترین: 
401.3
بیشترین: 
401.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد در امروز 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 401.3 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 09:10","price":401.3}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398