کمترین: 
48.1
بیشترین: 
48.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت افغانی در امروز 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 48.1 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 09:10","price":48.1}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398