قیمت فرانک سوئیس در تاریخ 19 مرداد 1396

کمترین: 
3400.6
بیشترین: 
3400.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس در تاریخ 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3400.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 09:10","price":3400.6}
بروزرسانی در تاریخ 31 تیر 1397