قیمت دلار کانادا در تاریخ 19 مرداد 1396

کمترین: 
2581.9
بیشترین: 
2581.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا در تاریخ 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2581.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 09:10","price":2581.9}
بروزرسانی در تاریخ 31 تیر 1397