کمترین: 
2983.8
بیشترین: 
2983.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن در امروز 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2983.8 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 09:10","price":2983.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398