کمترین: 
492.3
بیشترین: 
492.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین در امروز 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 492.3 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 09:10","price":492.3}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399