کمترین: 
927.9
بیشترین: 
927.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه در امروز 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 927.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 09:10","price":927.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398