کمترین: 
4266.8
بیشترین: 
4266.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند در امروز 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4266.8 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 09:10","price":4266.8}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398