قیمت یورو در تاریخ 19 مرداد 1396

کمترین: 
3854.4
بیشترین: 
3854.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو در تاریخ 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3854.4 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 09:10","price":3854.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 دی 1397