کمترین: 
1218000
بیشترین: 
1218000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1218000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 14:36","price":1218000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398