کمترین: 
3811
بیشترین: 
3813
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3811 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 12:10","price":3812},{"date":"1396/05/18 12:20","price":3813},{"date":"1396/05/18 13:10","price":3811}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398