کمترین: 
635000
بیشترین: 
636000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 635000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 11:42","price":636000},{"date":"1396/05/18 14:36","price":635000}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398