کمترین: 
1185000
بیشترین: 
1186000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1185000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 11:42","price":1185000},{"date":"1396/05/18 12:06","price":1186000},{"date":"1396/05/18 14:24","price":1185000}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398