کمترین: 
10080
بیشترین: 
10080
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 10080 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 11:40","price":10080}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398