قیمت دینار کویت در تاریخ 18 مرداد 1396

کمترین: 
12500
بیشترین: 
12500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت در تاریخ 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 12500 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 11:40","price":12500}
بروزرسانی در تاریخ 27 دی 1397