کمترین: 
1105
بیشترین: 
1108
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1108 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 11:30","price":1107},{"date":"1396/05/18 11:40","price":1106},{"date":"1396/05/18 12:10","price":1105},{"date":"1396/05/18 13:10","price":1107},{"date":"1396/05/18 14:10","price":1106},{"date":"1396/05/18 14:50","price":1108}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398