قیمت ریال عمان در تاریخ 18 مرداد 1396

کمترین: 
9900
بیشترین: 
9900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان در تاریخ 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 9900 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 11:20","price":9900}
بروزرسانی در تاریخ 27 تیر 1397