کمترین: 
476
بیشترین: 
477
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 476 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 11:20","price":477},{"date":"1396/05/18 11:30","price":476},{"date":"1396/05/18 11:40","price":477},{"date":"1396/05/18 11:50","price":476},{"date":"1396/05/18 12:00","price":477},{"date":"1396/05/18 12:10","price":476}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398