قیمت کرون دانمارک در تاریخ 18 مرداد 1396

کمترین: 
598
بیشترین: 
598
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک در تاریخ 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 598 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 11:20","price":598}
بروزرسانی در تاریخ 25 تیر 1397