کمترین: 
466
بیشترین: 
467
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 466 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 11:20","price":466},{"date":"1396/05/18 11:40","price":467},{"date":"1396/05/18 11:50","price":466},{"date":"1396/05/18 12:00","price":467},{"date":"1396/05/18 12:10","price":466}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398