کمترین: 
3986
بیشترین: 
3989
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3989 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 11:20","price":3987},{"date":"1396/05/18 11:40","price":3986},{"date":"1396/05/18 11:50","price":3987},{"date":"1396/05/18 12:00","price":3986},{"date":"1396/05/18 12:10","price":3987},{"date":"1396/05/18 15:20","price":3989}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398