کمترین: 
3080
بیشترین: 
3084
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3084 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 11:20","price":3083},{"date":"1396/05/18 11:30","price":3082},{"date":"1396/05/18 11:40","price":3081},{"date":"1396/05/18 12:00","price":3080},{"date":"1396/05/18 12:10","price":3081},{"date":"1396/05/18 12:20","price":3082},{"date":"1396/05/18 12:50","price":3083},{"date":"1396/05/18 13:10","price":3082},{"date":"1396/05/18 13:50","price":3083},{"date":"1396/05/18 14:50","price":3084}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398