کمترین: 
1044
بیشترین: 
1045
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1044 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 11:20","price":1044},{"date":"1396/05/18 11:40","price":1045},{"date":"1396/05/18 11:50","price":1044},{"date":"1396/05/18 12:00","price":1045},{"date":"1396/05/18 12:10","price":1044}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398