کمترین: 
4964
بیشترین: 
4976
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4964 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 11:20","price":4969},{"date":"1396/05/18 11:30","price":4971},{"date":"1396/05/18 11:40","price":4976},{"date":"1396/05/18 11:50","price":4975},{"date":"1396/05/18 12:00","price":4974},{"date":"1396/05/18 12:10","price":4972},{"date":"1396/05/18 12:50","price":4969},{"date":"1396/05/18 13:10","price":4965},{"date":"1396/05/18 14:50","price":4964}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398