کمترین: 
4569
بیشترین: 
4577
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4570 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 11:20","price":4577},{"date":"1396/05/18 11:30","price":4573},{"date":"1396/05/18 11:50","price":4572},{"date":"1396/05/18 12:10","price":4570},{"date":"1396/05/18 12:20","price":4571},{"date":"1396/05/18 12:40","price":4569},{"date":"1396/05/18 13:10","price":4570},{"date":"1396/05/18 15:10","price":4569},{"date":"1396/05/18 15:30","price":4570}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398