کمترین: 
1931.1
بیشترین: 
1931.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1931.1 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 09:10","price":1931.1}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398