کمترین: 
54.8
بیشترین: 
54.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 54.8 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 09:10","price":54.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398