کمترین: 
9862.3
بیشترین: 
9862.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 9862.3 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 09:10","price":9862.3}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399